Aínda que tamén satisfacemos demandas concretas e ocasionais, desenvolvemos a xestión integral e continuada da relación dunha empresa, dunha institución ou dunha personalidade cos seus públicos.

O noso método baséase en recollida de información, elaboración de cuestionarios ad hoc, estudos de públicos internos e externos, análises DAFO, deseño e planificación de estratexias, cronograma, planes de acción e reacción, plan de comunicación e valoración de resultados. En síntese, unha solución integral e definitiva.

Somos especialistas en colaborar con equipos xa establecidos nas organizacións dos nosos clientes, para reforzalos ou aportarlles dinamismo con implicación plena no proxecto empresarial.

info@incis.net
Pintor Juan Luis, 5
15702 Santiago de Compostela
(0034) 981 575 244 / 981 575 249
castellano